Hur mycket EZ Street behöver jag?

En 15 kilos säck EZ Street räcker till knappt 1/3 kvm med 25 mm djup. En 22 kilos säck EZ Street räcker till knappt 1/2 kvm med 25 mm djup.


15 KG SÄCK 22 KG SÄCK HUR MYCKET EZ STREET BEHÖVER JAG (25 MM DJUP)
Knappt 1/3 kvm Knappt 1/2 kvm
1/2 kvm 1 kvm
1 kvm 1,3 kvm
1,5 kvm 2 kvm